Oferujemy

 1. PROJEKTOWANIE inwestycji budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, oświatowego, gospodarczego, zagrodowego w branżach:
  • architektonicznej
  • konstrukcyjno – budowlanej
  • instalacji sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • instalacji gazowych
  • drogi i ulice
 2. ADAPTACJE gotowych projektów
 3. INWENTARYZACJE w w/w branżach
 4. OPINIE o stanie technicznym budynków i budowli
 5. PRZEGLĄDY okresowe budynków
 6. EKSPERTYZY techniczne budynków i budowli
 7. Świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetyczne budynków
 8. Prace budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 9. Wykonywanie instalacji budowlanych
 10. Prace ślusarsko - spawalnicze


Copyright © 2019 Pracownia WTB Sp. z o.o. All rights reserved